Menu

Nauka informatyki

Lipiec 3, 2017 - Internet

Wydawać by się mogło, że informatyka to dość niedawno włączony temat w podstawówce, ale nic takiego, gdyż prymarne lekcje pokazywały się regularnie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas ćwiczenia odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w szerszy zakres rąk kompy zaczęły docierać w latach 80 XX wieku, wówczas komputery stały się publiczne oraz ogólne, tytułowano je wtedy personalnymi pecetami. W roku 1985 wyłącznił się prymarny ogólnopolski plan edukacji informatyki w ogólnikach, opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne a także przyjęty przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze treningi w podstawówce były ofiarowane zwłaszcza projektowaniu komputerów, na powód, iż nie było software konsumpcyjnego jak również szkoleniowego oraz nie istniała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Gdy z dalszą chwilą ukazało się już oprogramowanie bardziej aplikacyjne, wtedy powiększało się zainteresowanie aplikacjami. Tymczasem w podstawówce stawiano już większy nacisk na zdolności poszukiwania i wykorzystywania notatek jak również tak też się dzieje po dzień dzisiejszy.